REAGEN LLC
E-mail reagenkits@gmail.com ĐT: 1-619-389-8888
Liên hệ với chúng tôi
Trang chủ >

REAGEN LLC Thông tin liên lạc

1-619-389-8888
7098 Miratech Dr Ste 110 San Diego CA 92121 Hoa Kỳ
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào
Thêm thông tin

Tên công ty :

REAGEN LLC

Địa chỉ:

7098 Miratech Dr Ste 110 San Diego CA 92121 Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà máy :

7098 Miratech Dr Ste 110 San Diego CA 92121 Hoa Kỳ

Thời gian làm việc:

8:30-18:00

Điện thoại :

1-619-389-8888(Thời gian làm việc:)

856-727-0250(Thời gian không làm việc)

product manager: Miss. Sia

Điện thoại :

856-727-0250

WhatsApp :

wechat :

15361523839