contactus
Chi tiết liên lạc

REAGEN LLC

Địa chỉ : 7098 Miratech Dr Ste 110 San Diego CA 92121 Hoa Kỳ
Địa chỉ nhà máy : 7098 Miratech Dr Ste 110 San Diego CA 92121 Hoa Kỳ
Thời gian làm việc : 8:30-18:00(Hiện Bắc Kinh)
Điện thoại Kinh doanh : 1-619-389-8888(Thời gian làm việc)   
Liên hệ với chúng tôi :
Người liên hệ: Miss. Sia
Chức vụ : product manager
Điện thoại Kinh doanh : 856-727-0250
WHATSAPP : +8615361523839
Skype : reagenllc@gmail.com
WeChat : 15361523839
Thư điện tử : reagenkits@gmail.com